Kategorie

Výrobci

1) INFORMACE PRO UŽIVATELE O LIKVIDACI VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ

Použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa, jejichž seznam naleznete např. zde.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Při odevzdání zde zakoupeného zařízení neplatíte žádné poplatky, protože veškeré poplatky spojené s recyklací námi dodávaných výrobků jsme již odvedli za Vás - provozovatel tohoto eshopu má řádně uzavřenou smlouvu o ekologické likvidaci námi dodaných výrobků s kolektivním systémem Retela.

Rovněž lze u nás zdarma odevzdat drobné elektrospotřebiče z kategorie hraček, jejichž likvidaci zajistíme odesláním smluvnímu partnerovi k recyklaci či opětovnému využití.

 

2) LÁTKY NEBEZPEČNÉ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Veškerá námi prodávané elektronické komponenty (např. motory, desky plošných spojů, elektronické součástky) splňují požadavky Evropské Unie na omezení obsahu nebezpečných látek, tzv. RoHS Direktivu. Námi prodávané elektronické komponenty neobsahují olovo (Pb), rtuť (Hg), kadmium (Cd) - vyjma baterií, šestimocný chrom (Cr6+), PBB ani PBDE.

 

3) POUŽÍVÁNÍ RECYKLOVANÝCH OBALŮ

Pokud je to možné, používáme při zasílání zboží již jednou použité obaly a výplňový materiál. Podmínkou pro opětovné použití obalu je jeho schopnost chránit dostatečně obsah zásilky. Díky opětovnému použití obalů snižujeme množství produkovaného odpadu a zátěž životního prostředí.

Trváte-li přesto na zaslání zboží v nepoužitém přepravním obalu, odškrtněte příslušnou položku při odesílání nákupního košíku.

Nepotřebný obalový materiál vyhoďte do příslušného kontejneru na separovaný odpad. Pokud si nevíte rady, naleznete základní rady např. zde.

 

 

Zákony a předpisy:

- zák. 185 / 2001 Sb. o odpadech

- vyhl. č. 352 / 2005 Sb.  o nakládání s odpadyDomůDomů

Košík  

(prázdný)