Stavba pojezdu motorové lokomotivy T 478.1 ČKD z pojezdu modelu ALCO S-2 (Atlas) - doplněno

Autor: Ing. Václav Martinovský <(at)>, Téma: Modely H0 / H0e, Vydáno dne: 16. 02. 2010

S laskavým svolením autora zveřejňuji článek, popisující přestavbu pojezdu modelu Alco S-x firmy Atlas na pojezd motorové lokomotivy T 478.1 ČKD (lept fy Kuber). Pro další inspiraci mohu doporučit např. obrázkové album kolegy "Cíby" z modelářského fóra http://diskuze.modely.biz, které sděluje podobnou formou postup přestavby stejného modelu lokomotivy Alco S2 na lokomotivu T 466, opět z leptu fy Kuber.

První 3 obrázky znázorňují původní rám lokomotivy a jeho úpravy. Je potřeba odřezat (odfrézovat) přední "hlavu" rámu kolem podvozku na horní straně původního rámu a všechny jeho části na spodní straně rámu přečnívající přes úroveň roviny, ke které jsou přišroubovány původní podvozky.
Potud je postup stejný. Protože ale rozvor podvozků lokomotivy T 478.1 je přesně o 25 mm delší, je potřeba rám příčně rozříznout a o potřebnou délku nastavit.
Konstrukčních možností je jistě mnoho, já jsem ale zvolil postup pro mé "výrobní podmínky" nejvhodnější a zároveň zaručující potřebnou přesnost (rovinnost, přímost a přesný nové osové vzdálenosti podvozků) upraveného rámu. Rám jsem v místech mezi podvozky blízko původní výztuhy pro uchycení kovového můstku sloužícího pro instalaci elektrických rozvodů a zejména horního upevnění motoru příčně kolmo rozřízl.
Z ocelové páskoviny profilu 25x3 mm jsem odřízl kousek o délce rovnající se šířce rámu (33 mm). Na nakreslené šabloně s křížky vyznačenými osami nového rozvoru a šířkou rámu jsem ustavil nový rám s vloženým novým dílem a zkontroloval přesnost. Po ověření přesnosti sestavy jsem nový díl vlepil s pomocí lepidla QUICK STEEL od firmy ALTECO (cenově dostupná obdoba známé Belzony) mezi rozříznutý rám. Jedná se o dvousložkové lepidlo s kovovým plnivem na epoxidové bázi. Lze jej po zatvrdnutí opracovávat. Lepidlem jsem natřel stykové plochy a z vnitřní části jsem z něj vytvořil jakousi obdobu studeného koutového sváru. Patrné z obrázku spodného pohledu nastříkaného rámu.

Karoserie T478.1

Po zatvrdnutí lepidla jsem z mosazné páskoviny 7x2,5 mm (OBI) odřízl díly, kterými jsem opět přilepením lepidlem QUICK STEEL ze spodní a boční strany zpevnil pevnost rámu ve svislém a podélném směru. K nim jsem ještě zevnitř na výšku přilepil dílky ze stejného materiálu o délce odpovídající výšce původního nálitku, které budou sloužit jako nové držáčky původního můstku. Nastříkaný rám z horní strany.


Nastříkaný rám ze spodní strany.


Z podvozků vyjmutých z lokomotivy ALCO S2 musíme vyjmout masky sloužící zároveň jako sběrače proudu.


Po odstranění původních masek musíme zajistit nový sběr proudu a též plochu pro přilepení nových masek podvozku. Kolega Cíba řešil sběr proudu obdobně původnímu řešení (sběr ze zadní strany kol), já jsem zatím použil klasické řešení sběru z nákolku kola.


Z potřebných pásků textgumoidu tl. 3 mm a cuprextitu tl. 1,5 mm jsem slepil polotovar o š. 5,5 mm, z kterého jsem nařezal dílky dlouhé 12 mm.
Pro přichycení dílků, které budou sloužit jako držáky sběračů a masek, jsem využil otvory po čepech původních masek. Do nových držáků jsem v příslušném místě vyvrtal a vyřezal závit M2 tak, aby mezi novým držákem a kovovým tělesem podvozku zůstala pro jistotu malinká mezerka. Měděnou folii cuprextitu jsem na vnitřní straně odstranil sražením hrany a okolo závitu sražením otvoru pomocí vrtáčku o průměru 2,1 mm.
Těsně vedle závitu na vnější straně jsem přiletoval pásky z fosforbronzového plechu tl. 0,3 mm a š. 1,5 mm. Bohužel slabší plíšek k dispozici nemám. Držáčky jsou zespoda přišroubovány šroubkem M2 o délce 3 mm. K jejich vnější čelní ploše budou přilepeny nové podvozkové masky. Proto by jejich plocha měla lícovat (nebo minimálně přesahovat) s okrajem držáku původního podvozku.
Zde jsou oba podvozky připraveny k montáži do nového rámu.


Pojezd připravený k odzkoušení, z jedné ...


a druhé strany.Zbývá ještě dokončit nové masky pojezdů a osadit vše do modelu.

Doplněné fotografie hotového modelu: