Pozvánka na provozní výstavu 18. až 22. dubna 2012

Autor: Viktor Pohořelý <info(at)pojezdy.eu>, Téma: Modely H0 / H0e, Vydáno dne: 12. 04. 2012

Dovolujeme si Vás pozvat na provozní výstavu KŽM Praha 7 - Bubny, pořádanou ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem na Letné. V rámci výstavy můžete shlédnout modulové kolejiště ve velikosti H0/H0e o celkové délce tratě 65 metrů. V provozu budou typické osobní i nákladní soupravy ČSD let '30-'90 minulého století. Nákres moduliště naleznete v článku.
Na výstavě bude možné vidět v živém provozu i Bardotku firmy MTB, kterou jsme za tímto účelem zapůjčili.
Mimopražské návštěvníky výměnných setkání v Opletalce upozorňujeme na možnost zamířit sem po dubnovém setkání. Na Letnou se lze dopravit např. tramvají 26 z Hlavního nádraží na Letenské náměstí, nebo jít pěšky přes Náměstí Republiky a parkem. Jsou to necelé 2km pěšky. Přesun autem nedoporučuji kvůli špatnému parkování, zejména pokud bude hezké počasí.


Na dny 18. až 22. dubna 2012 připravuje Klub železničních modelářů z Prahy 7 – Buben ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem na Letné výstavu modelového kolejiště ve velikosti HO a HOe.
Kolejiště bude sestaveno z jednotlivých modulů s typovými čely, délka hlavní jednokolejné tratě dosáhne téměř 50 metrů, navazující úzkorozchodná trať bude dlouhá 15 metrů. Hlavní trať bude ukončena vratnými smyčkami a budou se na ní nacházet dvě mezilehlé železniční stanice a větší depo s točnou. Úzkorozchodná trať bude kombinací klasické úzkokolejné tratě ČSD s rozchodem 760 mm a lomové dráhy, zde se budou nacházet též dvě železniční stanice a areál kamenolomu.
Návštěvníkům výstavy se představí zejména modely vozidel bývalých ČSD z období od roku 1930 do roku 1990, k vidění budou typické české vlakové soupravy od lokálky přes rychlík až po těžký nákladní vlak. Provoz bude převážně zajišťován modely parních a motorových lokomotiv a modely motorových vozů a jednotek. Jednotlivé soupravy budou v průběhu výstavy postupně obměňovány. Hlavní jednokolejná trať včetně železničních stanic je vybavena zjednodušeným zabezpečovacím zařízením, funkční návěstní soustavou a provoz je obdobně jako na skutečné železnici řízen výpravčími.
Výstava se bude konat v budově Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7 - Letná a bude přístupná všem zájemcům v uvedených dnech vždy od 9 do 17 hodin. V prostorách muzea platí běžné vstupné.

Na výstavu Vás srdečně zvou železniční modeláři (moduláři) z Prahy 7 – Buben a Národní zemědělské muzeum!

Za KŽM Praha 7 – Bubny
Zdeněk Pacholík
www.modulari-bubny.cz

Nákres layoutu ve formátu PDF.