Osvětlení patrových souprav Bp903 od Rivarossi

Letos nám firma Rivarossi připravila velice zajímavý model východoněmeckých patrových souprav Bp903 v provedení ČSD. Modelu chybí k dokonalosti jediné - osvětlení interiéru a cestující.
Cestující jsem si objednal z Číny a osvětlení interiéru jsem vyřešil návrhem sady plošných spojů s LED diodami a DCC dekodérem. Sada je nyní k dispozici i dalším zájemcům. Osazení je jednoduché, ale přesto je potřeba pájet několik vodičů k desce. Popis funkce a postup montáže naleznete v tomto článku. Pokud se necítíte na montáž svépomocí, je možné si nechat sadu do modelu osadit.
Doporučuji shlédnout i fotogalerii interiéru rekonstruové Bpjo soupravy.


Osvětlení umožňuje provoz v digitálních kolejištích řízených DCC signálem, analogových kolejištích napájených PWM regulátorem a s omezením i v čistě analogových kolejištích. Omezení spočívá v minimálním nutném napětí pro fuknci systému, které je 7V. V případě zájmu analogistů o čistě analogovou verzi lze připravit verzi, která bude provozovatelná od cca 4.5V, pokud se najde alespoň 10 zájemců.
Pro rovnoměrný svit je na deskách osvětlení je osazeno téměř 80 (!) LED diod - jedna nad každým oknem. Přesto díky použití moderních, nízkoodběrových součástek zůstává odběr celé soupravy příjemných cca 20mA. Pro osvětlení interiéru jsem zvolil bílé LEDky s "normální" teplotou barvy (3200-3600K), imitující zářivkové osvětlení. Na představcích a WC ale byla použita žárovková svítidla, takže tam jsou osazeny teple bílé LED (2200-2700K). Kombinace se jeví celkem zajímavě.
Dodaná elektronika obsahuje dva dekodéry, jeden do každého krajního vozu. Dekodér řídí jednu polovinu soupravy. Ovládá osvětlení v krajním voze do kterého je osazen a ve vloženém voze, který je k němu připojen pomocí třívodičového konektoru.
Obě poloviny soupravy mohou mít propojen rozvod napájení dvoužilovým vodičem. Výhodou je napájení celé soupravy i v případě kdy stojí jeden z krajních podvozků mimo napájený úsek. Tato výhoda se uplatní zejména v analogovém provozu, kdy nejsou napájené všechny úseky kolejí. V digitálu není toto propojení nutné.Sada osvětlení je navržena tak, aby při montáži nebylo nutné zasahovat do modelu a provádět na něm nevratné změny. Skládá se z několika desek plošných spojů, které se do modelu upevňují pomocí oboustranné lepící pásky. Desky se vzájemně propojují pomocí vodičů různých barev.

Při digitálním provozu jsou funkce a adresy přiřazeny standardně takto:
F1 - osvětlení interiéru vloženého vozu
F2 - osvětlení interiéru krajního vozu
F3 - osvětlení WC
F4 - koncová světla vozu
F7 - osvětlení F1 + F2
F8 - osvětlení F1 + F2 + F3
Koncové osvětlení spíná rovněž dle směru jízdy.

Standardní adresa je nastavena na hodnotu 3 u obou dekodérů. Doporučuji oběma dekodérům přiřadit stejnou adresu, tak je možné ovládat najednou celou soupravu.
V analogovém provozu se při dosažení potřebného napětí rozsvítí kompletní osvětlení interiéru a dle směru jízdy příslušná koncová světla.
Standardní chování lze v obou případech upravit (např. přiřazení funkcí) pomocí DCC ovladače - Roco Mouse apod. dle přehledu CV registrů.


Sestava obsahuje tyto desky :
(A) - řídící elektronika s DCC dekodérem (2ks)
(B) - osvětlení horního patra krajních vozů (2ks)
(C) - osvětlení horního patra vložených vozů (2ks)
(D) - osvětlení spodního patra vozů (4ks)
(E) - osvětlení přístavku krajního vozu (2ks)
(F) - osvětlení WC (4ks)
(G) - propojovací kabel 3 vodiče - červená - žlutá - černá s paticí s otvory (2 ks)
(H) - propojovací kabel 3 vodiče - červená - žlutá - černá s paticí s kolíčky (2 ks)
(J) - propojovací kabel 2 vodiče - červená - černá s paticí s otvory (1 ks)
(K) - propojovací kabel 2 vodiče - červená - černá s paticí s kolíčky (1 ks)


Zjednodušené rozmístění modulů v modelu a jejich propojení:Označení desek odpovídá předchozímu soupisu. Deska (L) je panel koncového osvětlení osazený výrobcem. Obrázek je pro přehlednost popisek rozdělen. V horní polovině obrázku jsou barevně naznačena propojení, ve spodní popis desek. Zapojení i rozmístění je pochopitelně pro obě poloviny identické.
Soupravy jsou propojeny kablíky s následujícími signály :
černá - zem (za usměrňovačem)
červená - kladný pól napájení (za usměrňovačem)
žlutá - signál pro ovládání osvětlení vloženého vozu - vede pouze z vozu s dekodérem


Montáž osvětlení do modelu - doporučený postup

Začneme přípravou pracoviště - budeme potřebovat následující materiál:
molitanovou podložku
dva kusy kartonu (např. vizitka nebo polovina pohlednice)
plochý šroubovák
malý křížový šroubovák
páječku - nejlépe mikropájku
pinzetu
smirkový papír
zkušební kolej 1m s DCC ovladačem
ostrý skalpel (nůž)

Krok č. 1 - demontáž soupravy
Začneme demontáží krajního vozu soupravy. Vůz uložíme na podložku střechou dolů, vyndáme střední podvozek a šroubovákem odehneme bok skříně u tohoto podvozku. Do vzniklé mezery vložíme karton a protáhneme jej až ke krajnímu podvozku. Totéž provedeme s druhým kartonem na opačné straně skříně a souprava půjde jednoduše rozebrat. Stejným způsobem rozebereme vnitřní vozy.


Krok č. 2 - drobné úpravy
V prostorách WC má model soupravy snižený strop, proto doporučuji zabrousit destičku (F) s osvětlením WC a snížit její tloušťku, aby nebyla tolik vidět. Zároveň doporučuji odstranit v těchto místech otřepy po vyhazovačích.

Krok č. 3 - výměna řídící elektroniky

Nyní můžeme odpájet vestavěnou původní desku elektroniky z krajních vozů a osadit místo ní dodanou řídící desku. Z původní desky je třeba odpájet červený a černý drát od sběračů. Modrý a zelený drát koncových světel doporučuji odpájet na desce s osvětlením. Původní elektroniku vyšroubujeme a nahradíme dodanou deskou (A), kterou přišroubujeme.
Připájíme zpět přívody sběračů, které doporučuji s ohledem na správnou funkci v případě návštěvy analogového kolejiště zapojit následovně, jinak budou v analogu svítit obě koncová světla najednou :
Jedna strana soupravy - červený vodič na svorku J, černý na svorku K
Druhá strana soupravy - červený vodič na svorku K, černý na svorku J


Modrý drát od svorky (VPFD) dekodéru ke koncovým světlům připájíme na svorku (J3+) a zelený drát od svorky (PFD) na svorku (J3+).


Dále vlepíme do vozu osvětlení přístavku (E), WC (F+F) a osvětlení spodního patra (D). Z vlastní zkušenosti doporučuji kabeláž vedoucí k WC a koncovým světlům v prostoru mezi řídící deskou a koncovým osvětlením lehce stáhnout nějakou páskou, drátkem nebo svázat provázkem, aby se při osazení karoserie nedostaly dráty mezi strop a bok karoserie.


Pokračujeme protažením kabelu (H) do vozu tak, aby konektor zůstal venku v prostoru měchů. Kabel připájíme na plošky na desce osvětlení (B) takto:
ploška V - červený kablík (interní rozvod napájení)
ploška G - černý kablík (zem interního rozvodu napájení)
ploška X - žlutý kablík (řídící signál osvětlení vloženého vozu)
poté lze desku zalepit do karoserie vozu. Doporučuji ale nespěchat a připravit si nejprve všechny vozy, aby bylo možné vyzkoušet funkčnost celého osvětlení. V případě problémů by mohlo být potřeba desku opět vytrhnout.

Krok č. 4 - osvětlení vnitřních vozů
U vloženého vozu začneme protažením a připájením kablíků (G) a (J/K) k desce (C). Rozložení je stejné jako v případě kablíku (H).


Pokračujeme osazením spodního patra deskou (D) a jejím propojením s deskou (C).

Krok č. 5 - zkouška osvětlení
Nyní lze přistoupit ke zkoušce osvětlení následujícím postupem:
Zkontrolujeme, že je kolej bez napájení.
První krajní vůz postavíme na kolej a připojíme napájení. Vyzkoušíme funkci vnitřního a koncového osvětlení. Připojíme vnitřní vůz a vyzkoušíme funkci jeho osvětlení. Odpojíme napájení.
Zkontrolujeme, že je kolej bez napájení.
Druhý krajní vůz postavíme na kolej a připojíme napájení. Vyzkoušíme funkci vnitřního a koncového osvětlení. Připojíme vnitřní vůz a vyzkoušíme funkci jeho osvětlení. Odpojíme napájení.
Zkontrolujeme, že je kolej bez napájení.
Propojíme oba vnitřní vozy. Zkontrolujeme, zda souhlasí barvy propojených vodičů - špatné zapojení tohoto konektoru může poškodit elektroniku!. Pokud je vše v pořádku, připojíme napájení a vyzkoušíme funkci osvětlení. Nyní bude svítit i pokud je jeden z krajních vozů mimo kolej.
Zkontrolujeme, že koncové osvětlení svítí vždy pouze na jedné straně. Pokud ne, je třeba změnit hodnotu uloženou v registrech FL/FR jednoho z dekodérů.
Odpojíme napájení s soupravu rozpojíme.

Krok č. 5 - osazení drobných dílů
Nyní je vhodný čas na osazení figurek a leptaných doplňků. Čísla a tabulky doporučuji lepit např. Herkulesem nebo bezbarvým lakem, který nenaleptává plast. Rozhodně není vhodné vteřinové lepidlo, které zanechá v okolí bílý povlak.

Krok č. 6 - kompletace soupravy
Posledním krokem je kompletace soupravy. Opatrně složíme jednotlivé vozy zacvaknutím karoserie na pojezd, dáváme přitom pozor na vodiče uvnitř - neměly by být příliš vidět. Soupravu sestavíme. Drátky s mezivozovými konektory je třeba propojovat tak, aby vedly mezi měchem a středovým kolíčkem. Je to poměrně náročné na šikovnost prstů. Dle potřeby upravíme výšku propojovacích kolíčků jejich přecvaknutím do druhé polohy, aby bylo možné soupravu spojit. Málokomu se povede trefit jejich původní rozmístění. Při zapojování soupravy na kolejišti je třeba dávat pozor na správné propojení konektorů!

Krok č. 7 - uskladnění soupravy
Doporučuji soupravu zapojit a skladovat ve zkompletovaném stavu - např. ve skrytém nádraží nebo na vlastní koleji ve vitríně. Ušetří se tak práce s rozpojováním a opětovným zapojováním soupravy.


Možné problémy a jejich řešení

Nevím jak nastavit jednotlivé CV registry. - stahněte si zde návod pro dekodér použitý v osvětlení Bp903, který je též k dispozici v sekci download u této položky našeho eshopu.

Nastavení CV registrů lze měnit pouze při odpojených vnitřních vozech! Registry lze měnit jak stránkovým, tak přímým přístupem. Myš používá stránkový režim, který vyžaduje zpětné potvrzení změny stránky zvýšením odběru dekodéru. Protože každý vůz obsahuje zálohovací kondenzátory pro případ výpadku napájení, je potvrzení realizováno pouze pokud jsou vnitřní vozy odpojeny - na koleji je tedy jen krajní vůz, ve kterém je dekodér.
Vzhledem k použití nízkoodběrových LED (celá souprava má odběr ~20mA) není dekodér s připojeným vnitřním vozem schopen odebrat včas energii uloženou v těchto kondenzátorech a zvýšit odběr z koleje. V provozu je to výhodné, protože soupravě nevadí krátké výpadky napájení ani nezatěžuje centrálu zbytečně velkým odběrem.

Na programovací koleji souprava poblikává. Tímto způsobem dekodér potvrzuje centrále jednotlivé příkazy, jedná se tedy o normální stav. V provozu k tomu nedochází.

Vnitřní vůz nesvítí a nereaguje na zapnutí. Zkontrolujte správné zapojení konektorů mezi vozy.

Nesvítí koncová světla přes funkci F0, pouze přes F4. Zkontrolujte nastavení rychlostních stupňů v centrále/ovladači. Musí být ve shodě s nastavením dekodéru - přednastaveno je 28.

Nesvítí koncová světla přes funkci F4, pouze přes F0. Vyzkoušejte ovládání pomocí F5 a F6. Pokud to nepomůže, přeprogramujte příslušná CV dle přehledu registrů.

Při zapnutí/vypnutí napájení souprava problikne. Jedná se o vlastnost, nikoliv závadu. Projevuje se v DCC při rychlém připojení/odpojení napájení - např. použití tlačítka STOP na myši. Vzhledem k tomu, že se v takovém případě nejedná o běžné provozní podmínky, nezpůsobuje to problém při provozu.
V analogu při pomalém náběhu/doběhu napájení k tomuto jevu nedochází.

Koncová světla svítí opačně nebo oboje najednou. V DCC je nutné přeprogramovat CV 33/34 v dekodérech. Původně měly být v každé sadě dekodéry přednastavené na opačné směry, ale v průběhu osazování se mohly promíchat.
Pro provoz v analogu je možné přeprogramovat nastavení CV 33/34, nebo prohodit přívody na svorkách J/K.

Jas soupravy mi přijde příliš/málo intenzivní. Z výroby je jas nastaven jako kompromis mezi požadavky provozu ve dne za světla a v noci za tmy. Změna jasu je možná změnou výstupního napětí regulátoru výměnou rezistoru ve zpětné vazbě regulátoru za jinou hodnotu. Vzhledem k nutným znalostem elektroniky doporučuji tuto úpravu provádět pouze elektronicky zdatným modelářům, případně někoho takového požádat o pomoc. Vzhledem k velikosti součástek (ano, to jsou ty co už na desce skoro nejsou vidět) je třeba též odpovídající vybavení a zkušenosti s pájením. Tato úprava však porušuje záruční podmínky.

Souprava vykolejuje v oblouku. Souprava je sama o sobě citlivá na hodně malé poloměry, proto je třeba při sestavování soupravy dbát na umístění propojovacích kablíků. Nově lze objednat sadu osvětlení s miniaturními konektory - jejich rozměr je zhruba poloviční. Tyto konektory ale nejsou skladem trvale, od dodavatele chodí nahodile a jsou o 100,- Kč dražší. Dostupnost této sady Vám rád na dotaz sdělím.
Pan Perlík nám zaslal následující tip, který může modelářům pomoci tento problém odstranit.
Jednotku Bp jsem doma sestavil a vše fungovalo naprosto perfektně. Ovšem problém nastal při průjezdu prvním obloukem, kdy vykolejily všechny střední podvozky. Dalo mi docela dost práce a zkoumání, než jsem přišel na to, čím to je a jak to napravit. Zjistil jsem, že problém nastává až u hodně malých poloměrů, jednotka je hrozně citlivá na jakoukoliv sebemenší překážku v oblasti „měchů“, má tam mezery v řádu milimetru a cokoliv se tam připlete tak způsobí, že podvozek okamžitě vykolejí, nebo nepříjemně cvakne a poskočí. Bohužel malé poloměry jsou na domácích kolejištích nutným zlem a tak je potřeba věnovat bezproblémovému propojení jednotlivých vozů velkou pozornost a vypiplat to.
Po různých experimentech se mi nakonec osvědčilo zafixovat kablíky tenkým proužkem izolepy pod otvorem, kterým prochází do prostoru měchů, aby se jednak nikdy nedostaly mezi karoserii a „měch“ na podvozku, přitom ale musí zůstat dostatečně volné a dlouhé tak, aby se nelámaly a nebránili podvozku v natáčení - spojovací konektor přitom musí zůstat v jakékoliv poloze uprostřed měchu a nesmí vyjet do prostoru mezi měch a zadní stěnu karoserie. Osvědčilo se mě postupovat od středních vozů, osadit na ně společný prostřední i krajní podvozky, sestavit si na stole z kolejí „hada“ a na něm zkoušet jejich průjezdnost, pokud je vše v pořádku a prostřední podvozek nevykolejuje na žádnou stranu, tak propojit a zkoušet postupně i krajní vozy. Dá to chvilku práci, ale pak už je vše v pořádku a jednotka jezdí a svítí perfektně. Ideální stav by byl takový, že už by nebylo potřeba jednotku rozebírat a skladovat ji v celku, na tom zrovna teď pracuji.Na závěr nezbývá než poděkovat Fuldovi za pomoc s úpravami FW a popřát Vám radostné ježdění!

Doplněno: Po instalaci osvětlení silně doporučuji oživení souprav cestujícími, jinak interiéry vypadají dost opuštěně a nezvykle. Vzhledem k cenám figurek renomovaných značek jsem nakonec sáhnul po výrobku čínské provenience, kde jsem objevil tři zajímavé sady postaviček v přijatelné kvalitě a ceně.
První dvě sady obsahují barvené figurky sedících cestujících. Figurky je možné použít tak jak jsou na místa kde nebudou příliš na ráně - což mohou být místa v pozadí kolejiště a nebo právě interiér souprav, kde jsou vidět jen okny a působí spíše jako siluety. Důvod je prostý - výlisek samotný je sice docela detailní, ale bohužel nikdo před barvením neočistil otřepy. Rovněž nátěr je z kategorie "rychle a levně". Pro použití v popředí kolejiště nebo dobře (a hlavně zblízka) viditelných místech tak doporučuji postavičky řádně začistit a natřít dle vlastní představy. To má výhodu i v přizpůsobení barev a stylu oblečení dané epoše.
Poslední sada je namíchána ze stojících a sedících postaviček a není barvena vůbec. Je tak znatelně levnější a vhodná pro případ že budete postavičky stejně barvit.
Figurky se svojí finální úpravou od výrobce nedají srovnat se sady např. od Nocha, ale na druhou stranu stojí zlomek jejich ceny a při troše modelaření je lze dostat na srovnatelnou úroveň. Výhodou je také poměrně velké množství různých poloh a tvarů figurek, takže nepůsobí fádně a jednotvárně.


DOPLNĚNO 9/10/12: Patrové soupravy nemají od výrobce osazena madla okolo dveří. Ta jsou přibalena v sáčku s příslušenstvím a otvory pro ně je potřeba navrtat. Proto jsme rozšířili naši nabídku o frézované šablony pro předvrtání otvorů kolem dveří.
Postup a použití je velice jednoduché - šablona má prolis, který zapadne přesně do otvoru dveří a předvrtané otvory slouží k vedení vrtáčku při vrtání. Výsledkem jsou přesně navrtané otvory bez složité přípravy.

DOPLNĚNO 10/11/12: V provozu se osvědčilo následující nastavení koncového osvětlení :
CV33 : 0
CV34 : 0
CV38 : 0, resp. 32
CV39 : 32, resp. 0
Při aktivovaném spínání koncového osvětlení dle směru jízdy a shodné adrese soupravy a tažné lokomotivy dochází k nežádoucímu jevu - při posunu nebo jízdě vzad svítí koncové osvětlení vozů "do lokomotivy". Je tedy lepší automatické přepínání vypnout a koncové osvětlení ovládat manuálně.

DOPLNĚNO 20/11/12: Na přání lze dodat sadu osvětlení s miniaturními konektory, vhodnějšími pro průjezdy oblouků malých poloměrů. O dostupnosti se informujte mailem. Rozdíl v ceně je 100,- Kč.

DOPLNĚNO 2013 : Při používání funkcí F12 a vyšších osvětlení nefunguje správně. S nástupem nových zvukových projektů do lokomotiv začali jejich tvůrci využívat i vyšší funkce než F0 - F11. Tyto funkce používají kódování které tento dekodér nepodporuje. Jejich použití na shodné adrese vede k blikání soupravy a jiným nežádoucím jevům. Na řešení se pracuje, v současné době lze doporučit pouze nepoužívání těchto funkcí na shodné adrese - tedy buď adresovat soupravu vozů jinak než lokomotivu, nebo namapovat zvuky na nižší funkční klávesy.

DOPLNĚNO 9-2015 : Vysvětlení účelu propojovacích vodičů
Jednotlivé vozy jsou propojeny pomocí konektorů. Pokud použijete propojení celé soupravy (včetně dvou vodičů uprostřed soupravy) můžete očekávat následující chování popsané níže.
Kompletní propojení rozvede po celé soupravě napájecí napětí z usměrňovače obou nebo alespoň jednoho usměrňovače na dodaném dekodéru. Díky tomu jsou všechny desky napájeny, ale pozor na to že nejde o rozvod DCC signálu!. Propojení napájeni zajišťují signály G (zem) a V+ (výstup z usměrňovače).
Pozor na to že pokud je vůz napájen pouze z jednoho podvozku, druhý dekodér není možné ovládat. Pokud má tento dekodér v bitu 2 CV29 povolen analogový provoz tak po přednastavené prodlevě v řádu vteřin dojde k přepnutí druhého dekodéru do analogového režimu a přepnutí výstupů do stavu definovaného párem registrů CV13 a CV14. Pokud provozujete soupravy výhradně v digitálním režimu doporučuji analogový provoz v registru CV29 vypnout.
Ovládací signál pro vnitřní vozy zajišťuje signál X - uzemněním vůz rozsvítíme, přivedením logické 1 (5V) vůz zhasneme.

DOPLNĚNO 12/2016 : Nelze změnit adresu dekodéru.
Zkontrolujte zda nenastavujete adresu vyšší než 99. Vyšší adresy dekodér nepodporuje.
[Akt. známka: 2,93 / Počet hlasů: 112] 1 2 3 4 5
| Autor: Viktor Pohořelý | Vydáno dne 10. 09. 2012 | 21473 přečtení | Počet komentářů: 206 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Vyhledat text

Web je archivován Národní Knihovnou
    
Partnerské stránky
   Hekttorova Vytopna
   м
   Modelove kralovstvi Zdar nad Sazavou
   Trainmania Michala Bednáře
   LokoPin Martina Pinty
   Honzíkovy vláčky
   DK Model - leptané modely
   Houmrovy stránky
   Modeove kolejiste Podbaba

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server